085 - 4892040

Wijzigingen loonstrook 2012

Over enkele dagen valt het eerste loonstrookje van 2012 in de bus. PSN heeft de belangrijkste verwerkt en heeft de belangrijkste consequenties doorgerekend. Wat is er veranderd en wie gaat erop vooruit en wie gaat erop achteruit?

Lage inkomens gaan erop vooruit

Nederlanders met een modaal of laag inkomen gaan er tot € 13,50 netto op vooruit. Dat komt door de verlaging van de premie van de Zorgverzekeringswet van 7,75% naar 7,1%. Deels wordt de stijging weer teniet gedaan door een premiestijging van de ziektekostenverzekering. Ook is natuurlijk direct het effect zichtbaar van de afschaffing van de spaarloonregeling.

Hogere inkomens gaan er netto op achteruit

Werknemers tot 57 jaar met een brutoloon van circa €4.500 per maand gaan er het meest op achteruit namelijk maximaal €29,77 netto, een daling van 1,01%. De arbeidskorting voor inkomens tussen €45.178 en €51.418 wordt afgebouwd. Bij hogere inkomens wordt de achteruitgang veroorzaakt door de verhoging van de premievrije grens (van 33.427 naar 50.064 euro in 2012).

Oudere werknemers

De arbeidskorting voor 58-plussers vervalt volledig, waardoor het nettoloon voor die groep Nederlandse werknemers (extra) achteruit gaat. De doorwerkbonus voor 62-plussers valt daarnaast in 2012 lager uit en wordt in 2013 helemaal afgeschaft. Vanaf dat jaar gaat de nieuwe werkbonus van maximaal 3.000 euro voor 60-plussers in. Oudere werknemers kunnen tot €93,10 (2,86%) minder netto ontvangen.

Loonstijgingen

Geen rekening is gehouden met CAO, index of andere stijgingen van het brutoloon. Wilt u weten wat dit voor uw medewerkers betekent, Onze salarisadministratie rekent dat graag voor u door.