085 - 4892040

Pensioenbeheer verzorgen

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het pensioen van uw werknemers. Wij regelen voor u het pensioen, houden de personeelsadministratie bij, berekenen premies en beantwoorden vragen van uw werknemers. Voor de dagelijkse gang van zaken rond de pensioenregelingen hebt u te maken 1 aanspreekpunt namelijk PSN.

Bedrijfspensioenfonds

Afhankelijk van uw CAO bent u al of niet verplicht aangesloten bij Bedrijfspensioenfonds. Zodra u begint als werkgever in deze bedrijfstak, moet u zich aanmelden bij het betreffende pensioenfonds.
Onder bepaalde voorwaarden kunt vrijstelling krijgen van de verplichting om u aan te sluiten. Dit heet ook wel dispensatie.

Informatieplicht werkgever nieuwe pensioenwet

De werkgever is verplicht de werknemer binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk te informeren of hij de werknemer al dan niet een aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst doet, en zo ja, binnen welke termijn het aanbod wordt gedaan en wie de pensioenuitvoerder is. De werkgever draagt er bovendien zorg voor dat de werknemer waarmee hij een pensioenovereenkomst heeft gesloten en die pensioenaanspraken verwerft, binnen drie maanden door de pensioenuitvoerder wordt uitvoerig geïnformeerd over.

Risico’s van onzorgvuldig pensioenbeheer

Een tekortschieten in de zorgplicht kan voor problemen zorgen waar het gaat om aansprakelijkstelling door een (ex-)partner of kind van de inmiddels overleden (gewezen) werknemer.Het tekortschieten in de zorgplicht kan achteraf dure claims opleveren voor de werkgever. PSN informeert u hoe u het best uw zorgplicht invult.

Informatie uitbesteden pensioenbeheer

PSN neemt niet alleen de personeelsadministratie van u over, maar zorgt er ook voor dat u blijvend voldoet aan alle verplichtingen voortkomende uit de pensioenwet. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs op telefoonnummer 085 – 4892040 of vul het formulier in voor meer informatie.